Dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka Greyhound Racing - vlajka České greyhound dostihové federace

O nás - společnosti Greyhound Company, a.s.


 Jsme obchodní společnost

 
Naše akciová společnost se zabývá  prodejem čerpacích pohonných hmot, investic v oblasti nemovitostí,
 prodejem krmiva pro chrty a prodejem dalších obchodních produktů.
 
 Změnili jsme tvář krajiny a ovlivnili horizont Prahy na 10. km dálnice D1

 Investice do výstavby 1 km dálnice na 10. km dálnice D1 v obou směrech
 Jedna z našich větších a poněkud nezvyklejších investic v objemu 70 mil. Kč,  která pomohla České republice s 
 rozšířením dálniční sítě, nakonec skončila soudem se samotným státem. Investovali jsme své finanční zdroje do
 výstavby 3. pruhu dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy v délce
1 km a také v obráceném směru z Prahy do Brna.

 Výstavba tříproudové dálnice D1 byla zahájena touto naší částí výstavby – touto naší investicí na 10. km dálnice D1
 v obou směrech.
 Teprve po několika měsících se výstavba další části dálnice  D1 v obou směrech přiblížila z Mirošovic k našim,  
 již vystavěným pruhům dálnice.

 Došlo tak k propojení naší investice se státní investicí na D1. Stavební stroje stavebníka ŘSD se pohodlně projely přes
 námi zhotovené pruhy a výstavba D1 pokračovala do Průhonic. Po propojení všech úseků dálnice D1 v oblasti mezi
 Průhonicemi a Mirošovicemi ŘSD dálnici zkolaudovala a otevřela a po našem majetku začala jezdit – široká
 automobilová veřejnost.

 ŘSD naši investici do výstavby 3. pruhu dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy v délce 1 km a v obráceném směru
 z Prahy do Brna po dokončení jejich výstavby nechali veřejnosti užívat, avšak odmítli nám ji uhradit. Žádali nás, abychom
 převedli tuto investici bezúplatně na stát. ŘSD nezajímalo, že tuto investici jsme vystavěli z úvěrových peněz a platili
 bankám úroky z investice, kterou nám stát chtěl zkonfiskovat.

 Bezúplatný převod soukromých investic na stát jsme odmítli a trvali na tom, že Vítězný únor z roku 1948 se již nemůže
 opakovat a nemůže nastat Den znárodnění soukromého majetku.
 Zažalovali jsme ŘSD a potažmo i Ministerstvo dopravy České republiky.

 Naše finance umořené ve vybudovaných pruzích dálnice,  po kterých se proháněly automobily „široké veřejnosti“ naší
 české firmě samozřejmě velmi scházely. Stále jsme ještě spláceli úvěr bankám.

 Po několika letech jsme soud se státem vyhráli. ŘSD nám mělo dle rozsudku uhradit částku
 39,5 mil. Kč. Ministerští úředníci rozsudek soudu však nerespektovali a částku nám nezaplatili. Nepřetržitě tak narůstalo
 penále z prodlení.

 Nezbylo nám, než se obrátit na Exekuční úřad. Exekutor zablokoval činnost na veškerých pozemcích státu. Zastavila se
 tak veškerá výstavba silnic a dálnic v celé České republice.
 Teprve poté, když penále z prodlení činilo již 13 mil. navíc, se úředníci ve státních institucích vzchopili a zaplatili nám
 vše, včetně penále z prodlení –
klikni zde.
 
 
Po vybudování třetího pruhu dálnice D1 v obou směrech jsme začali budovat dvě dálniční odpočívadla se dvěma
 čerpacími stanicemi pohonných hmot a začali jsme s výstavbou Logistického terminálu Nupaky s investičním rozpočtem
 500 mil. Kč. Museli jsme také postavit stavby, které jsme neplánovali.

 Obecní úřad Nupaky – obecní požární zbrojnice
 Obecní úřad Nupaky jako účastník stavebního řízení při všech námi prováděných stavbách nás požádal, zdali bychom
 nevybudovali novostavbu obecního úřadu a požární zbrojnice.
 Tuto investici jsme postavili ze svých finančních prostředků a po několika letech nám obecní úřad postupně, v ročních
 splátkách, tuto investici splatil.
 
 Investice do výstavby čerpacích stanic pohonných hmot na 10. km dálnice D1 v obou
 směrech

 - ČSPH Greyhound-Shell na 10. km dálnice D1 Brno - Praha

  Vzhledem k vysoké úvěrové zatíženosti jsme odpočívadlo včetně čerpací stanice pohonných hmot na této straně dálnice
  prodali společnosti Shell.

 - ČSPH Greyhound-Shell na 10. km dálnice D1 Praha – Brno

 
Čerpací stanice pohonných hmot ve směru D1 Praha – Brno zůstala v našem vlastnictví, včetně odpočívadla a okolních
   pozemků.

 Logistický terminál Nupaky
 Cílem této investice s rozpočtem ve výši 500 mil. Kč bylo soustředit kamionovou přepravu včetně celního řízení do oblasti
 Nupak, mimo Pražský okruh a zmenšit tak hustotu kamionové přepravy. 
 Prodali jsme čerpací stanici pohonných hmot, na ni navazující komplex budov Logistického terminálu Nupaky jsme 
 provozovali dále, a dále spláceli úvěr.
 Stavba byla nominována na Stavbu roku FOR ARCH 99, avšak investicím státu do jiných budov v Praze jsme nemohli
 konkurovat.
 Administrativní budova areálu je postavena na takové úrovni, že je nazývána „Bankou v poli“.
 (Projektanti budovy do projektu zakomponovali i únikové schodiště z mramoru)
 Skladové haly byly postaveny na tu dobu v mimořádných parametrech s regálovým systémem dodavatele Stow.
 Pod jednou z hal je vybudován samostatný obrovský archív s pojízdnými regály.
 Součástí areálu je i odstavné parkoviště pro 150 kamiónů.
 Významnou součástí Logistického terminálu Nupaky je i budova Celního úřadu Nupaky.
 Tohoto významného statutu se nedostane všem skladovým centrům, byť by šlo o sebelepší skladové terminály.
 
 Myčka osobních a nákladních vozidel a servisní středisko

 zázemí pro dopravce logistických společností - nabízelo servisní prohlídky a mytí kamiónů, aby k celnímu řízení a
 eventuelní vykládce přijížděla vozidla čistá.


 Pozemky v okolí Logistického terminálu Nupaky, ČSPH a odpočívadel

- Greyhound Park Nupaky - dostihové závodiště chrtů

Projekční kancelář K4

Animace dostihového stadionu chrtů
Greyhound Park Nupaky 

 Nejambicióznější projekt nejen v České republice, ale i v celé kontinentální Evropě,
 v projektu byl situován v bezprostřední blízkosti Logistického terminálu Nupaky.
 Greyhound Park Nupaky byl doprojektován v roce 2003 do fáze pro vydání  stavebního 
 povolení, za což jsme utratili celkem 4,5 mil Kč.
 Projekt měl sloužit k nekomerčním sportovním aktivitám. 
 Přestože jsme již s tímto projektem měli nemalé výdaje, nepožádali jsme o vydání
 stavebního povolení pro neúměrné finanční nároky obce Nupaky na připojení našich
 pozemků (30.000 m2) k obecní komunikaci.
 Obec požadoval 600,- Kč za připojení 1 m2. Stejnou částku požadoval i  soukromník - 
 vlastník obecní kanalizace. Aniž bychom začali stavět, museli bychom předem zaplatit
 na účet obce 18 mil. Kč a na účet fyzické osoby také 18 mil. Kč.
 Dostihový sport chrtů bohužel výdělečným není, naopak bez sponzorů se neobejde.

 - pozemky v okolí obou čerpacích stanic
   Pozemky v okolí ČSPH Praha-Brno byly určeny k rozšíření počtu stojanů PHM. Na žádost firmy SHELL jsme byli
   připraveni reagovat.
   Ostatní pozemky se staly součástí stavební uzávěry.  

 Trochu historie Logistického parku Nupaky
 Historie tohoto areálu začala tak, že nejdříve byli Ing. Zdeněk Grondol a pan Rudolf Želinský zváni původními vlastníky
 společnosti, která měla v úmyslu započít s výstavbou ČSPH a přidružených investic jako - poradci.
 Pan Rudolf Želinský je, jako odborník na celní problematiku v praxi, zván pracovníky Ministerstva financí - Generálního
 ředitelství cel ke konzultaci při přípravě změny celních zákonů. Pan Zdenek Grondol i pan Rudolf Želinský byli přizváni 
 jako odborníci na jednání Evropské komise, která řešila přípravu vstupu České republiky do Evropské unie.
 Pan Želinský a pan Grondol umí to, co uměl známý továrník Baťa - nejenže podnik úspěšně řídit, ale i jakémukoli
 ševcovskému učni, projeví-li se nutnost, prakticky ukázat, co dělá špatně a jak to či ono má správně udělat.
 I kdyby šlo o správné vyplnění třeba JCD.   

 Výstavba celého projektu začala v době, kdy v této lokalitě bylo jen – široko daleko pole a horizont Prahy se rýsoval
 v závislosti na počasí více či méně znatelně.
 V té době se nejevilo jako reálné, když Ing. Zdenek Grondol, předseda představenstva „holdingu Czech“ chodil v polích
 a ukazoval svým vedoucím pracovníkům, kde bude stát hlavní budova, kde haly, apod.,
 Popravdě řečeno: pro ty, kdož jej neznali, vypadal trochu jako, s prominutím, blázen. S vizionářským výrazem v očích, 
 v obleku ale v gumákách, zaníceně stále procházel po poli a vsazoval si do něj své představy.

 Úspěchu nevěřili ani představitelé jednotlivých sítí čerpacích stanic pohonných hmot. Pan Zdenek Grondol si absolvoval
 jednání, jehož cílem bylo zajistit spolufinancování projektu dvou zmíněných ČSPH jednou či druhou zavedenou sítí 
 provozujících čerpací stanice pohonných hmot.
 Možná měl  příliš zanícený pohled, když jim představoval, jak moc je výhodná pozice čerpací stanice právě na tomto 
 místě a jak psychologicky výhodně bude na řidiče vozidel působit.
 Není divu – "proježděnou" měl pan Grondol Českou republiku křížem krážem, znal téměř zpaměti některá úskalí určitých
 silnic a dálnic a pohodlí řidičů s tím související.

 Jedna z nejerudovanějších firem v této oblasti (nebudeme jmenovat) panu Grondolovi dokonce doporučila, aby 
 s výstavbou ČSPH naše společnost ani nezačala – že jej to může i s firmou potopit. Sdělila, že jejich odborníci dle
 jejich odborných vzorců spočítali, že výtoč bude minimální a sdělila, že své výpočty mají ověřeny na obrovské síti ČSPH
 v Česku i na celém světě. Pro minimalizaci rizik odborníci doporučili alespoň snížit počet stojanů PHM.
 

 Pan Zdenek Grondol - předseda představenstva, pan Rudolf Želinský -   
 
místopředseda představenstva a paní Jarmila Grondolová - člen
 představenstva, zůstali na obrovské břímě sami - bylo to opravdu pro ryze
 českou firmu.
  Stavba musela začít, úvěrové smlouvy byly již podepsány, spoluinvestor žádný,
 neboť investicím nikdo z oslovených potenciálních investorů nevěřil.
 
 (Nutno dodat, že během výstavby areálu Nupaky řídilo představenstvo několik
 dalších společností v Česku, Slovensku a Polsku a kooperační partnery a
 mandatáře v celé Evropě. Kromě strategického řízení v té době zastávalo
 představenstvo i výkonné funkce při řízení společnosti.)

 Tlak to byl obrovský a pracovní vytížení extrémní. Druh práce ve výkonu
 vyžadoval non-stop pohotovost, která trvá dodnes, pouze frekvence nočního 
 buzení "stand-by" nastavení se poněkud snížila.


Představenstvo při slavnostní kolaudaci Logistického areálu Nupaky v roce 1999


  A výsledek?

 Slavnostní kolaudace Logistického areálu Nupaky proběhla v roce 1998 a do provozu byl uveden v lednu 1999.

 Zástupce obchodní sekce firmy Shell, pan Vrana, sdělil při slavnostní kolaudaci ČSPH panu Zdenku Grondolovi:
 „Mnoho českých lidí staví vzdušné zámky. Vám se, pane Grondol, podařilo je postavit.“
 
Obě ČSPH byly nadprůměrně výnosné a dosahovaly nejvyšší výtoče v síti ČSPH firmy Shell.
 Doporučované snížení počtu stojanů PHM odborníky erudovaných firem se ukázalo být chybným. Stojanů bylo málo.

 
V okolí Logistického terminálu Nupaky vznikly další skladové haly a logistická centra včetně sídel firem. Výstavba Prahy
 také pokračovala kolem dálnice směrem k 10. kilometru D1. Pouze terminál Nupaky byl napojen přímo na sjezd
 z dálnice D1 Brno-Praha. 
 
Logistický terminál Nupaky po rozdělení společnosti patřil, dle projektu rozdělení, jedné její části - firmě Czech
 International Logistic a později byl jako velmi rentabilní podnik prodán.
 Ukázalo se, že vize "banky v poli" také nebyl pouhý vzdušný zámek.

 Logistický park Nupaky se po zhodnocení stal jedním z nejvýnosnějších obchodních artiklů na českém trhu
 - klikni ZDE


 Jsme Top-Filantrop organizace
 Jsme s jistotou Top Filantrop organizací, aniž jsme se do soutěže tohoto názvu dosud přihlásili. Podporujeme dlouhá léta
 umění, kulturu, sport, školství. Pravidelně darujeme čas, peníze a jiné hmotné statky na různé bohulibé účely. Tato  naše
 podpora, toto naše dobrovolnictví, má větší či menší vliv na zlepšování kvality života v různých oblastech.

 Naše další a poněkud zcela nezvyklé charitativní projekty jsou podporované nikoli z nějakých Evropských či jiných fondů,
 ale výhradně z našich firemních účtů  společnosti Greyhound Company, a.s.,  z nerealizovaných výplat dividend
 akcionářům této firmy. Akcionáři naší firmy se dobrovolně rozhodli, a to měrou zcela výjimečnou, podpořit zlepšení 
 životních podmínek  sportovců – dostihových chrtů. Finance, které by mohli akcionáři oprávněně čerpat z firemních účtů
 z položky „nerozdělený zisk akcionářů“ a utratit je pro svou osobní potřebu, věnují akcionáři do zdraví dostihových chrtů
 různých majitelů chrtů z celé České republiky a přilehlých zemí.
 Zapojili do této charitativní myšlenky i mnohé zaměstnance naší firmy, kteří věnují další firemní finance, svůj osobní čas
 i vlastní soukromé finance při podpoře provozu této činnosti.     

 Rozhodli jsme se neobyčejně významnou měrou podpořit oblast, která poněkud stojí v pozadí zájmu sponzorů a dárců 
 významnějších výší darů a podpory. Jde o sportovní oblast - dostihový sport chrtů, který je provozován výhradně na
 pískovém tělese dostihové dráhy s moderním závlahovým systémem, s nejmodernějším dozorovým a kontrolním
 digitálním kamerovým systémem, nejmodernější měřící technikou a také moderním dostihovým systémem.

 Bylo by jistě obecně atraktivnější sponzorovat něco jiného, z čehož by se dalo těšit většího společenského uznání, neboť
 jde o nevýdělečnou sportovní činnost a na našem území jde o sport poněkud málo známý. Nám ale o společenský status
 jako určitý bonus podpory, sponzorství, partnerství, dárcovství nejde – jde nám o zdraví chrtů a dostihový sport chrtů
 v provedení, které si zaslouží. Koneckonců – neseme ve svém názvu - Greyhound Company.


 Naše nevýdělečné a charitativní projekty
:

 Vydání české mutace knihy anglického autora Marka Sullivana: „Chrti – Nepřekonatelný greyhound“

 Populárním způsobem je popsána vhodná péče o chrta, včetně popisu nemocí. Taková kniha na českém trhu majitelům
 a chovatelům chrtů citelně chyběla, kupují ji i veterináři, kteří ji berou s povděkem. V době, ve které vznikla, mnozí
 veterináři chrta sotva viděli, zkušeností s nimi měl málokdo. Zajistili jsme autorská práva – souhlas autora pro veřejné
 rozšiřování textů autorského díla,  překlad a vydání knihy. Nejdříve však jsme museli převážnou část nákladu předem
 zaplatit – jinak by ji vydavatelství nevydalo. Tento finanční výdaj ve výši bezmála tři čtvrti mln. Kč se nám nikdy nevrátí.
 Každý výtisk knihy české mutace je námi značnou měrou dotován – jinak by byla kniha neprodejná. Vydání knihy
 způsobilo poprask v Česku i v sousedním Slovensku a Polsku - někteří majitelé chrtů knihu kupovali i po pěti kusech!


 Red Mills – specielní irské krmivo pro chrty (štěňata, březí feny, dostihující chrty a také pro chrty v období odpočinku)

 Někteří čeští chrtaři příliš nerozlišují mezi zátěžovým krmivem vhodným pro kterákoli plemena psů a krmivem specielně 
 vyvinutým pro chrty. Krmivo Red Mills bylo vyvinuto po desetiletích zkušeností v profesionálním prostředí, ve kterém
 mohly být poznatky a výsledky získávány a ověřovány  dnes a denně v obrovském množství chrtů – v našich českých
 podmínkách nemožné. Greyhound má velice specifický metabolický systém a krmit jej krmivem vhodným např. pro
 pracovní plemena, nebo společenská plemena, nebo si sám hrát na výživového odborníka je velmi ošidné. Nezbytnou 
 podmínkou je dodržování návodu výrobce – a kázeň majitele chrta.

 Veškerý výnos z prodeje krmiva Red Mills – dá-li se to takto dá nazvat, plyne zpět do podpory chrtů.
 Kde jinde může mít majitel chrta větší důvěru, že zboží není vychvalováno jen proto, aby „se prodalo a zvýšil zisk 
 prodejce“. Jde nám o zdraví chrtů.  

 Závodiště chrtů Greyhound Track Praskačka, situované  v obci Praskačka u Hradce Králové – jediná písková dostihová
 dráha v České republice
.
 Závodiště patří ke špičce kontinentální Evropy, tělesem pískové dostihové dráhy s klopenými zatáčkami a také úrovní 
 kontrolního systému dozorovací  techniky a měřící techniky. Areál závodiště je pronajat za symbolické nájemné sportovní
 organizaci – České greyhound dostihové federaci, kterou v činnosti podporujeme pravidelně finančně i technicky.

 Tato sportovní organizace je zárukou, že na závodišti bude dodržován ochranný dostihový systém pro greyhoundy, který
 vzešel z pravidel celosvětové sítě profesionálních dostihových závodišť - World Greyhound Racing Federation. 
 Dostihový řád této organizace  má zakotvenou povinnost (na českém území neobvyklou) pouhého jednoho běhu 
 greyhounda denně a jejich zařazování do běhů dle jejich vlastního stylu běhu, který je chrtům dán.
 Bez této péče by se naše nákladná investice do zdraví chrtů míjela účinkem, když už jsme zajistili pískový povrch trati
 s klopenými zatáčkami namísto travnatého -  jako vhodnějšího pro komplikovanou stavbu kostí chrtích nohou.
 Dostihový greyhound vyvine rychlost až 60 km za hodinu, whippet 40 km za hodinu. Jsou to honiči a „své“ si naběhají,
 ať člověk chce, nebo ne. Je lepší, když běhají řízeně, na kvalitní trati, nežli někde v nevhodném místě, kde se mu to
 může vymstít.

 Laikové sotva vědí, že kvalitní dráha pro chrty není totéž, co nějaký travnatý palouk. Dobrá dráha má určité technické
 parametry, určité složení z několika vrstev různých druhů písků a drenážních směsí nad sebou. A také dobrý závlahový
 systém, nejlépe automatický.
 A to je poněkud nákladná záležitost, která se nikdy nevrátí.  Provoz a pravidelná údržba takové trati  je pak ve výsledku
 ještě dražší, nežli její pořízení.

 Na rozdíl od dostihů koní, kdy koně řídí v dostihu člověk, se chrt, kterému by se běžet nechtělo, buďto zastaví a nebo
 vrátí.
Umíme ocenit krásu a rychlost, a to jak greyhoundů tak koní, včetně "koní pod kapotou." Vždyť kůň i greyhound k
 sobě neodmyslitelně patřili v dobách šlechtických honů, kdy greyhounda, jako výlučné plemeno chrtů, směla vlastnit
 pouze šlechta. Pojďme se spolu povídat na novodobou "honitbu" a podívejme se, k čemu byl greyhound po tisíciletí
 vyšlechtěn. Podívejme se, jak se původní honitba přechýlila do pozice sportovní a pojem - závodní stroje - se k nám
 přenesl ze zemí, v nichž jsou dostihy greyhoundů tradicí. Právem je také nazýván králem dostihových drah.


 Multifunkční sportovní stadion v Praze
- projekt je ve fázi stavebních prací - ZDE.

 Podnikání s chrtí elegancí
- rozhovor Ing. Zdenka Grondola s redaktory Denik.cz - nezkráceno - klikni ZDE

 

Dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka

© Greyhound Company, a.s.  © 
www.greyhoundcompany.cz 

Chrtí dostihy České greyhound dostihové federace